Fisioterapia, Podología y Dietética y Nutrición

Avís legal

Informació Legal

1. Titular del lloc web grecsalut.com

El lloc web pertany a Julián Nevado Cómitre com a representant legal de la empresa GrecSalut, amb domicili al c/ Nou nº6, 43883 Roda de Berà (Tarragona) con NIF 52625421H.

Poden contactar amb GrecSalut mitjançant el telèfon 977 657 993 o per correu electrònic a l’adreça info@grecsalut.com

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web s’ofereix principalment informació relativa als serveis i productes que ofereix GrecSalut.

3. Drets de Propietat Intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, la programació, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals relatives a propietat intel·lectual. El disseny, la programació i els continguts del present lloc web pertanyen a Julián Nevado Cómitre com també és el titular de tots els drets d’explotació relatius a aquest lloc web. La reproducció (excepte la descàrrega temporal feta del lloc web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquestes plataformes que no hagi estat expressament autoritzat pel titular queden prohibits. S’entén autoritzat l’ús i la descarrega del contingut de la informació sempre que sigui per finalitats privades.

4. Responsabilitat en relació als continguts

Julián Nevado Cómitre com a representant de GrecSalut rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los o limitar-los de forma temporal o definitiva.

5. Política d’enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a d’altres planes web d’altres organitzacions. En cap moment aquests enllaços comporten control per part de GrecSalut del contingut d’aquests llocs webs. En cas de què l’usuari detectés que algun d’aquests continguts pugui ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça de correu electrònic info@grecsalut.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.

6. Duració i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, GrecSalut tindrà dret a modificar els aspectes i condicions estipulats en aquest apartat d’Informació Legal.

GrecSalut podrà donar per finalitzada o suspendre la operativitat d’aquest lloc web, sense haver d’indemnitzar als usuaris.

7. Legislació i Jurisdicció

S’entén legislació aplicable a aquesta informació legal la legislació espanyola.
S’entendrà que en principi la jurisdicció competent en cas de conflicte és la de Tarragona.