Més informació sobre la fisioteràpia esportiva

A GrecSalut ens impliquem amb l’esportista i oferim:

  1. Fisioteràpia individual i personalitzada, tant des de la vessant preventiva com terapèutica, amb una avaluació completa de la lesió de l’esportista, recolzada per una exploració exhaustiva morfològica, postural i funcional del cos i del gest esportiu.
  2. Aplicació de procediments terapèutics personalitzats, clínicament i científicament contrastats, com la teràpia manual ortopèdica (TMO), la reeducació postural, el massatge terapèutic esportiu, l’electroteràpia analgèsica i estimulació muscular, etc.
  3. Planificació de la readaptació a l’esforç per aconseguir una recuperació completa i garantir la reincorporació total a l’activitat física.

Compartir