Especialidades podológicas

Patologies

Nous valors per donar resposta als nostres pacients

Els avenços en l’estudi de les patologies susceptibles de tractament de fisioteràpia, i en concret en el camp de les afeccions neuromusculoesquelètiques, han donat al fisioterapeuta uns coneixements molt valuosos que permeten avaluar, diagnosticar i tractar amb major garantia d’èxit.

Aquest fet ens ha motivat cada vegada més a aprofundir en el raonament clínic adient per afrontar les alteracions en la salut dels pacients amb l’objectiu de confeccionar un pla terapèutic personalitzat tenint en compte les causes de la malaltia, la forma que aquesta actua sobre l’organisme i les seves manifestacions clíniques.


Compartir