peuiextremitatinferior1
peuiextremitatinferior2

Peu i extremitat inferior

Unim la fisioteràpia i la podologia per millorar la qualitat de l’abordatge terapèutic

L’abordatge terapèutic de les afeccions de l’extremitat inferior és un camp molt interessant tant per la complexitat anatòmica i funcional de les estructures implicades com per la influència tan important dels trastorns biomecànics del peu sobre tota l’extremitat inferior, que poden derivar en un gran ventall de lesions osteoarticulars i de parts toves.

No hi ha cap dubte que poder treballar alhora des dels camps de la fisioteràpia i la podologia és un valor afegit, ja que ens permet realitzar una avaluació molt completa de la lesió, recolzada per un estudi podològic i una anàlisi biomecànica de la marxa. Amb aquesta proposta podem arribar a un diagnòstic més precís i tenir una visió més global de l’origen de la lesió.

L’amalgama de tractaments que oferim inclouen un gran ventall de tècniques i procediments fisioterapèutics i podològics per donar resposta a les necessitats dels nostres pacients.


Compartir