terapiapostural

Reeducació postural global

“Recupera l’equilibri funcional del teu cos”

La reeducació postural es basa en la realització d’un conjunt d’exercicis actius dirigits pel fisioterapeuta que permeten harmonitzar la postura corporal millorant la percepció de cada part del cos per retornar l’equilibri i el control postural al pacient. D’aquesta manera podem donar solució al dolor, principalment el d’origen neuromuscular.

El terme postura fa referència a la posició que adopta el nostre cos en l’espai i als mecanismes d’adaptació a la força de gravetat terrestre. L’alineament dels centres de gravetat o punts clau corporals determina la postura i el to muscular normals.

Durant les activitats diàries adoptem postures incorrectes o realitzem moviments que ens poden causar lesions a l’esquena i provocar dolor, sobrecàrrega muscular i arribar fins i tot, si no hi posem remei, a desencadenar greus patologies neuromusculoesquelètiques. En aquests casos la reeducació postural es converteix en una teràpia fonamental per retornar l’equilibri al nostre cos.


Compartir