nutricioiesport

Nutrició i esport

Una correcta alimentació i una nutrició adequada a l’estil de vida de cada persona són fonamentals per aconseguir un bon estat de salut, i l’activitat física i l’esport són part integrant d’aquests estils de vida saludables. Les necessitats nutricionals de cada individu depenen, entre d’altres factors, de la despesa energètica, que té una gran variabilitat en aquelles persones que practiquen esport de lleure, amateur o professional.


Compartir