Estudi podològic de la marxa

Estudi podològic i biomecànic del gest esportiu per a runners

Innovem amb la realització d’un estudi de la petjada plantar en dos sessions:

Sessió 1

Estudi de la petjada en pista d’atletisme.

Realitzem un estudi cinètic i cinemàtic amb plataforma de pressions i càmera de “slow motion” per analitzar la biomecànica de la teva petjada plantar en carrera.

Sessió 2

Estudi clínic podològic a les instal·lacions de GrecSalut.

On es realitzarà una exploració exhaustiva morfològica, postural i funcional del peu i del cos.


Estudi videogràfic d’alta velocitat

Amb l’estudi videogràfic amb càmera de captura d’alta velocitat obtenim entre 120 i 1.000 imatges per segon, i, tenint en compte que durant la carrera el peu contacta amb el terra un màxim de 0,3 segons, podem analitzar fins a 300 captures consecutives. Aquesta eina és essencial a l’hora d’avaluar i tractar les alteracions podals en les diferents modalitats esportives.


Plataforma de pressions

Plataforma de pressions

Sistema informàtic d’anàlisi de la petjada plantar que ens permet quantificar amb precisió la distribució de les pressions podals en estàtica i dinàmica, i avaluar el grau de pronació i supinació, l’impacte del peu en la fase de contacte amb el terra, l’impuls durant la fase de propulsió i la velocitat relativa del moviment del peu en cada fase de la marxa o del gest esportiu. Amb tots aquests elements recollim una sèrie de dades que ens orientaran cap a un diagnòstic podològic.

Aquest sistema està calibrat especialment per a l’avaluació d’esportistes de qualsevol modalitat esportiva i és una eina bàsica a l’hora de dissenyar els suports plantars idonis per a cada pacient.

La plataforma de pressions, juntament amb l’estudi videogràfic d’alta velocitat, ens permeten estudiar detingudament el gest esportiu (la tècnica de carrera d’un maratonià o d’un velocista, la tècnica de salt d’un jugador de bàsquet, el xut d’un jugador de futbol, etc.) per tal de realitzar, en cas necessari, una reeducació de la petjada plantar en dinàmica que millorarà l’eficiència del gest esportiu.


Compartir