eva

L’equip

Eva Martorell Guivernau

Títols:

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Any 2008.

Diplomada en Infermeria per la Universitat Rovira i Virgili. Any 2003.

Especialització en Nutrició Humana i Dietètica:

Expert en el Tractament Dietètic del Sobrepes i l’Obesitat. Institut de Formació Contínua – IL3. Universitat de Barcelona. Any 2017.

Màster en Nutrició en L’Activitat Física i l’Esport. Universitat de Barcelona. Any 2015.

Certificació Internacional d’Antopometria I.S.A.K. Nivell 1.

Postgrau en Nutrició Humana i Dietètica per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Any 2004.


julia

Julián Nevado Cómitre

Títols:

Diplomat en Podologia per la Universitat de Barcelona. Any 2003.

Diplomat en Fisioteràpia per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Any 1997.

Especialització en Fisioteràpia:

Tractament Biopsicosocial del Dolor. Universitat Rovira i Virgili.

Dolor Miofascial. Diagnòstic i tractament conservador i invasiu (punció seca). Universitat Rovira i Virgili.

Tècniques Miotensives i Manipulatives de Columna Vertebral i Pelvis al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés.

Reequilibració Neuromotriu del Raquis a l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà. Universitat Autònoma de Barcelona.

Fisioteràpia de l’Extremitat Superior a l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà. Universitat Autònoma de Barcelona.

Postgrau en Fisioteràpia Neurològica per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Curs d’Electroteràpia y Termoteràpia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Curs d’Embenats Funcionals a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Especialització en Podologia:

Curs d’actualització en peu diabètic al Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

Curs sobre el peu de risc al Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

Altres dades d’interès:

Docent del mòdul “Criteris de correcció podal en patologia neurològica” al Postgrau de Fisioteràpia en Neurologia. Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.


Compartir